Medewerkers

Home

Steef van den Boom

Steef van den Boom (1962) is sinds 2012 actief bij Besturen met een visie en inzetbaar voor projectleiding, interim management, trajecten Besturen met een visie en onderwijszaken. Vanaf mei 2012 is hij samen met Daniel Klijn actief in het vorm en inhoud geven van het zogenaamde Buurthuis van de Toekomst in Den Haag.

Naast zijn werkzaamheden voor Brug8 is hij projectmanager bij Rotterdam Topsport, waar hij verantwoordelijk is geweest voor de ondersteuning en begeleiding van de Rotterdamse Topsportverenigingen en begeleiding van topsporters en talentvolle sport. De laatste 2 jaar heeft hij in Rotterdam ook meegewerkt aan de totstandkoming van de Sportnota Rotterdam 2016 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2014. Eind jaren ’80 is Steef begonnen met zijn werkzaamheden bij Sport en Recreatie in Rotterdam, tijdens zijn studietijd nog als sportbuurtwerker en later in meerdere leidinggevende functies in de sportstimulering, het jeugdbeleid en de evenementen.

 

Contactgegevens

Mobiel: 06-38081040

E-mail: s.vandenboom@brug8.nl

Medewerkers