Wat we doen | Trajecten

Home

Vitaliteitsscan

De vitaliteitsscan is een scan voor gemeenten om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij sportverenigingen in de desbetreffende gemeente. Met de uitkomsten kan de gemeente de wensen, behoeften en het beeld van de verenigingen beter in kaart brengen. De resultaten van de vitaliteitsscan en de bespreking van de uitkomsten met de verenigingen individueel kunnen richting geven aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente. Brug8 biedt de vitaliteitsscan kosteloos aan.

Opzet vitaliteitsscan
De vitaliteitsscan wordt afgenomen door middel van een online vragenlijst. In de vitaliteitsscan krijgen de verenigingen verschillende vragen voor gelegd. Het eerste gedeelte is algemeen van aard, zodat de achtergrond van de vereniging vastgesteld kan worden. Het tweede gedeelte omvat stellingen over verschillende thema’s. De thema’s zijn: ledenwerving en ledenbehoud, bestuur, betrokkenheid, beleid, vrijwilligers, organisatie, financiën, accommodatie, PR en communicatie, omgangsvormen, training en activiteiten, maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning. Er kan gekozen worden om enkele thema’s op te nemen in de scan of alle thema’s op te nemen. Tevens is het (op aanvraag) mogelijk om een aantal gemeentelijk specifieke vragen toe te voegen.

Uitzetten vitaliteitsscan
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het uitzetten van de vitaliteitsscan onder de verenigingen. De vitaliteitsscan wordt aan de gemeente opgeleverd door middel van een link naar de online vragenlijst. Het is de bedoeling dat de gemeente de link communiceert met de verenigingen. Hiervoor hebben wij een algemene voorbeeldmail ter beschikking. Wij adviseren om er na 2 weken een reminder uit te sturen, voor het optimale resultaat. Tevens kan er tussentijds ingezien worden hoeveel en welke verenigingen de scan al hebben ingevuld. De vitaliteitsscan staat doorgaans 4 weken open om in te vullen.

Uitkomsten vitaliteitsscan
De uitkomsten van de vitaliteitsscan worden uiterlijk 2 weken na het sluiten van de vitaliteitsscan opgeleverd. In een persoonlijk gesprek worden de waarnemingen en uitkomsten op gemeentelijk niveau toegelicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur ten Hoopen via f.tenhoopen@brug8.nl of telefonisch op 010-8467897.

 

Trajecten