Wat we doen | Trajecten

Home

Leiderschap & Dialoog

Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij de club in beweging kunnen krijgen. Ze hebben een duidelijke stip op de horizon en de ambitie om de vereniging verder te ontwikkelen. Het blijkt echter steeds lastiger om leden bij het beleid te betrekken. Het traject Leiderschap & Dialoog helpt in het creëren van de gewenste beweging.

Met het traject Leiderschap & Dialoog leren bestuurders van sportverenigingen hoe zij hun vereniging verder kunnen ontwikkelen, zodat deze blijft voortbestaan in een nieuwe tijd. De wereld verandert snel, verenigingen moeten zich bezinnen over hun activiteiten, identiteit en organisatie. Wie wil overleven moet fundamenteel vernieuwen.

Hoe bouw je een vereniging op met bestaansrecht voor volgende generaties in een snel veranderende wereld? Leiderschap & Dialoog laat zien hoe je vanuit de kracht van het verenigen de vereniging en haar omgeving in positieve zin kunt veranderen. Bestuurders leren hoe zij hier sturing aan kunnen geven door zelf leiderschap te tonen, maar ook hoe zij potentiële leiders binnen de vereniging kunnen herkennen en betrekken.

Door op de juiste manier het gesprek aan te gaan met leden en betrokkenen zijn bestuurders in staat de door hen gewenste veranderingen te realiseren en de club verder te ontwikkelen. Niet denken vanuit traditionele structuren, maar uitgaan van talenten en ambities creëert betrokkenheid en daarmee een sterkere vereniging.

 

Het traject Leiderschap & Dialoog

Het traject is actiegericht, de focus ligt op de praktijk op en rond de vereniging. De avonden en opdrachten zijn gericht op daadwerkelijk beweging creëren op de vereniging. Bestuurders gaan vanuit visie en beleid aan de slag binnen de vereniging en krijgen daarbij de noodzakelijke ondersteuning.

Tijdens de avonden is naast inspiratie en theorie volop ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen verenigingen. Specifieke vraagstukken van iedere vereniging komen uitgebreid aan bod. Bestuurders krijgen handvatten die zij direct op de club in de praktijk kunnen brengen en bouwen al vanaf de eerste avond aan hun eigen club.

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur, met optioneel een verenigingsavond. De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst opdrachten mee om uit te voeren op de club.  Aan een traject kunnen drie tot vijf verenigingen, vertegenwoordigd door twee à drie bestuurders, deelnemen.

Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij vragen als: Hoe kan ik betrokkenheid creëren binnen mijn vereniging? Hoe zorg ik dat leden/vrijwilligers daadwerkelijk wat gaan doen? Hoe leid ik succesvol een ALV of visieavond? Hoe bind ik leden en vrijwilligers aan de ontwikkeling van een vitale vereniging? Wie zijn de toekomstige leiders binnen mijn club?

 

Meer informatie en interesse?

Het traject ‘Leiderschap & Dialoog, de vereniging in beweging’ wordt via sportservicepunten, gemeenten of bonden aangeboden aan verenigingen. Het is inmiddels een beproefd concept en binnen diverse gemeenten en bonden onderdeel van het dienstverleningsaanbod.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brug8 via info@brug8.nl of 010-8467897.

 

Brochure

Trajecten