Besturen met een visie VSK - bijeenkomst 2

Home

Huiswerkopdracht

Klik hier om de presentatie van de tweede bijeenkomst te bekijken.

Onderzoek en SWOT

Tijdens de training hebben jullie 2 interne en 2 externe onderzoeksvragen geformuleerd. Probeer als bestuur hierop de antwoorden te formuleren. Soms is het nodig dat je daarvoor met leden en/of de wethouder praat, maar het kan ook zijn dat je eerst als bestuur op één lijn moet zien te komen.

Maak individueel of als bestuur een korte SWOT analyse. Wat zijn de (interne) sterke en zwakke punten van de vereniging? En welke (externe) kansen en bedreigingen zien jullie? Als jullie het eerst individueel doen, zorg dan dat er een moment is in de bestuurdersvergadering waarop jullie de individuele SWOT’s bespreken.

 

Beleidsplan

Het beleid bestaat uit de stip op horizon + de benodigde verandering op relevante beleidsthema’s om de stip te realiseren. Wat ga je doen om het beleid uit te voeren?

Op basis van de stip op de horizon en het onderzoek dat jullie gedaan hebben kun je een aantal beleidsthema’s vaststellen waarvoor de komende jaren aandacht nodig is. In die beleidsthema’s wordt de verschuiving duidelijk die de vereniging moet maken om de stip te realiseren. In de presentatie vinden jullie informatie over hoe de stip op de horizon, de beleidsthema’s en de actieplannen zich tot elkaar verhouden. Willen jullie het volgende voorbereiden? Bij elkaar vormt dit het beleidsplan:

  • Herformuleer indien nodig de stip de horizon op basis van het onderzoek als basis voor beleid > de lange termijn visie van de club. Onderbouw de stip kort met de onderzoeksuitkomsten.
  • Formuleer drie beleidsthema’s waarvoor de komende jaren aandacht nodig is om de stip te realiseren. Ga hierbij na wat in deze beleidsthema’s moet veranderen om de stip te bereiken. Wat moet er in de vereniging gebeuren?
  • Vul voor een van deze beleidsthema’s een actieplan in. Een actieplan vind je via deze link. Normaliter werkt de commissie / manager met zijn uitvoerders het actieplan uit. We doen nu een actieplan samen zodat jullie ervaring opdoen in het maken van een actieplan. In het vervolg kun je natuurlijk je commissies vragen om een actieplan op te stellen.

Presenteer tijdens de derde avond in ongeveer 10 minuten het beleidsplan van de vereniging. Ga in op de stip, de beleidsthema’s en schets zo de verandering die de vereniging door moet maken en waarom je daarvoor gekozen hebt. Doe dit alsof jij voor jouw eigen ALV staat!

 

Mailen huiswerk

Stuur het beleidsplan en de presentatie hiervan uiterlijk één week voor de derde bijeenkomst naar bmv@brug8.nl onder vermelding van het trajectnummer. Neem voor de zekerheid de presentatie ook mee op USB stick.

 

Voorbeelden presentatie beleidsplan

Hieronder staan binnenkort een aantal voorbeelden van de presentatie van een beleidsplan. Het is niet de bedoeling dat deze gekopieerd worden, maar dienen enkel ter inspiratie en als voorbeeld.

Presentatie Synergo

Presentatie SV Tovo’67

Presentatie Ypelaer