Artikelen en kennis

Home

Op deze pagina zijn verschillende gepubliceerde artikelen terug te vinden. Klik op de titel om het artikel te lezen.

Verenigingsbestuurders in hun kracht: De basis om succesvolle maatschappelijke projecten te realiseren

De sportsector zit in een unieke situatie. De overheid investeert fors in de sport, terwijl andere sectoren juist flinke bezuinigingen moeten incasseren. Aan ons als sector de taak om onze ‘investeerders’ over vijf jaar met trots terug te laten kijken op hun besluit. Dit is onze kans om te laten zien dat het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken aan ons goed besteed is. Ik zie echter een groot risico waardoor we de verwachtingen niet waar gaan maken. We vergeten namelijk het fundament van alle plannen: de goed functionerende verenigingsbestuurder!

 

Sportvereniging levert bijdrage aan ‘Buurthuis van de Toekomst’

Harde bezuinigingen op welzijnswerk betekenden vorig jaar het einde van veel Haagse buurthuizen. Om bewoners van aandachtswijken desondanks niet aan hun lot over te laten werd daarna het concept ‘Buurthuis van de Toekomst’ ontwikkeld. Daarbinnen is een belangrijke rol weggelegd voor sportverenigingen. De vraag is nu in welke mate zij daar voor open staan.
Besturen met een visie: Hoe bestuurders sterkere en leukere verenigingen kunnen creëren

Bestuurders van sportverenigingen verzetten veelal met grote betrokkenheid en enthousiasme bergen werk voor hun vereniging. De verenigingsbestuurder uit 2012 heeft met een andere realiteit te maken dan de bestuurder van 20 jaar geleden. Om de moderne sportvereniging vitaal te houden dient de bestuurder zich met uiteenlopende vraagstukken bezig te houden: Onvoldoende vrijwilligers, financiële knelpunten, teruglopende ledenaantallen, onvoldoende sponsors, agressiviteit op en rond het veld, consumerende leden etc. Om alles geregeld te krijgen en op het juiste spoor te houden ontstaat druk op het ambt van de bestuurder. Het is begrijpelijk dat bestuurders daardoor snel in de valkuil trappen door van alles zelf te doen. Het is de kunst om in de dagelijkse hectiek te voorkomen dat het échte besturen in het gedrang komt.

 

Versterking van verenigingen: tijd voor de volgende fase

Graag zou ik geholpen willen worden bij het bepalen van een nieuwe strategie voor mijn vereniging. Mijn stad en wijk zijn enorm in beweging. Daarnaast participeer ik in een maatschappelijk programma. Ik wil mijn vereniging klaarstomen voor de toekomst, dat we met elkaar moeten doen, draagvlak creëren dus. Daarbij is hulp welkom, iemand die meedenkt, suggesties voor het hoe en waarom aandraagt, de weg kent in gemeenteland, weet wat mijn leden beweegt. Noem maar op.”

 

Tot hier! Maar hoe verder?

Sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders zoeken naar manieren om met agressie en geweld om te gaan. De laatste jaren is hier toenemend aandacht voor. Initiatieven als ‘Een veiliger sportklimaat’, of ‘Kanjers in de sport’, specifiek gericht op jeugd, zijn daar voorbeelden van. In dit artikel verkennen we maatregelen die sportverenigingen kunnen nemen tegen agressie van jongeren en op welke wijze ze ondersteund kunnen worden.

 

Evaluatie Besturen met een visie

Het traject Besturen met een visie is de afgelopen jaren honderden keren uitgevoerd en wordt sinds 2012 vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ aangeboden. Naast sportbonden nemen ook gemeenten (waaronder de G4) en sportverenigingen het initiatief om bestuurders van sportverenigingen deel te laten nemen aan Besturen met een visie. Er is door de Universiteit Utrecht in het najaar van 2013 een effectmeting gedaan naar de cursus, waaruit aanbevelingen uit zijn voort gekomen.