Handige tools

Home

Actieplan

Actieplannen zijn de letterlijke uitwerking van het beleid en moeten zo concreet mogelijk zijn. Dit vraagt van het bestuur dat het vanuit het beleid een duidelijke opdracht formuleert aan de commissies. Het actieplan bevat vervolgens de doelstellingen en de afspraken die zijn gemaakt. Met behulp van deze tool kunt u voor elk beleidsthema een actieplan opstellen voor uw vereniging. De voortgang kunt u vervolgens (op vaste momenten) volgen door na te gaan in hoeverre de vastgelegde acties uitgevoerd zijn.

Hier vindt u het format om een actieplan voor uw vereniging op te stellen. Aan de slag! U kunt het formulier printen en voor uw vereniging invullen.