Wat we doen

Home

Gedachtegoed

Besturen met een visie richt zich op de groei en ontwikkeling van amateursportverenigingen. Met verschillende producten en diensten helpen we bestuurders (en verenigingsprofessionals) om sterkere sportverenigingen te creëren. De grondgedachte van Besturen met een visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen.

Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig zijn.

Het gedachtegoed over hoe je sterke sportverenigingen kunt creëren is omhelsd door onze partners in de sport. In samenwerking met ruim 20 gemeenten en meer dan 30 sportbonden werkt Brug8 met onder andere het gedachtegoed Besturen met een visie door heel Nederland aan de versterking van sportverenigingen en het maken van succesvol gemeentelijk sportbeleid.

Trajecten

Besturen met een visie

Besturen met een visie is een trainingstraject specifiek voor verenigingsbestuurders. Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen.

Maatschappelijk Besturen

Maatschappelijk Besturen gaat een stap verder. Met ambitieuze verenigingen wordt er nagedacht over de rol die zij willen spelen in de wijk en welke mogelijkheden tot participatie in (maatschappelijke) projecten er zijn voor de club. Deelname aan het traject zorgt voor een levendige, stabiele sportvereniging met een maatschappelijk karakter.    

Leiderschap & Dialoog

Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij de club in beweging kunnen krijgen. Ze hebben een duidelijke stip op de horizon en de ambitie om de vereniging verder te ontwikkelen. Het blijkt echter steeds lastiger om leden bij het beleid te betrekken. Het traject Leiderschap & Dialoog helpt in het creëren van de gewenste beweging.

Modern besturen

Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen verjongen en kunnen aanvullen. Veel jongeren weten echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt. Tijdens het talentprogramma modern besturen gaan jongeren op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe zij daar iets in […]

Thuis op de club

Verenigingen zijn niet alleen een plek waar men samen sport, maar ook dé plaats in de wijk waar mensen elkaar ontmoeten. Het is voor verenigingen dan ook van groot belang om in te zetten op een klimaat waar men zich thuis voelt. Het traject ‘Thuis op de club’ biedt bestuurders handvatten om actief op thuisgevoel […]

Inspiratiesessie en workshops

Inspiratiesessies en workshops worden ingezet om op een inspirerende en aantrekkelijke manier kennis te maken met het gedachtegoed van Besturen met een visie, maatschappelijk besturen of trends en ontwikkelingen in de sport.  Daarnaast kunnen wij ook andere bijeenkomsten begeleiden of een dagvoorzitterschap aanbieden.

Opleiding tot buurtsportontwikkelaar

De Opleiding tot buurtsportontwikkelaar is speciaal ontwikkeld voor een bijzondere beroepsgroep: buurtsportcoaches (of combinatiefunctionarissen). Zij spelen een grote rol in de wijk en hebben als verbinder tussen sport, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs een belangrijke functie voor onze samenleving. Een belangrijke, maar ook ingewikkelde taak. De veelal jonge en enthousiaste buurtsportcoaches hebben daarom een grote […]

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Trainingstraject specifiek voor verenigingsondersteuners. Professionals verwerven de vaardigheden die horen bij de rol van ondersteuner. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. Daarnaast maakt de cursist uitgebreid kennis met alle facetten van het adviesproces.

Sportief onderhandelen

Sport is emotie en dat kan soms uit de hand lopen. Voor succesvol onderhandelen bestaat geen gouden sleutel, maar er is een sportieve oplossing voor de sport, waarbij gezocht wordt naar een win-win situatie, die niet alleen gaat over winnen of verliezen.

Mediation

Een conflict ontstaat niet zomaar. Ieder conflict ontwikkelt zich in fases van escalatie. De goede dialoog ontbreekt, er ontstaat vijandigheid of er is zelfs helemaal geen dialoog. In al deze fases is begeleiding in het proces mogelijk. Via coaching van de strijdende partijen tot en met mediation.

Visieavond

Een visieavond wordt ingezet bij een vereniging die eens uitgebreid wil stilstaan bij de kant die zij op wil. Tijdens de bijeenkomst(en) denken leden, vrijwilligers, ouders en bestuursleden samen na over hun sportvereniging en hoe die er over drie of vier jaar uitziet.