Wat we doen | Trajecten

Home

Sportief onderhandelen

Sportbestuurders en sportmanagers komen op verschillend niveau in onderhandelingssituaties terecht. Soms in eenvoudige, soms in complexe situaties. Met overheden, sponsoren, met eigen leden of klanten, met leveranciers, met medewerkers, trainers, coaches of in hun eigen politieke bestuurlijke context. In de dagelijkse sportpraktijk ben je bezig met het realiseren van doelen. Zonder altijd stil te staan bij de gewenste aanpak. Het succes hangt af van de manier waarop je mensen beïnvloedt en voor jouw standpunt kunt winnen. Om dit te realiseren zijn communicatie- en onderhandelingsvaardigheden gewenst.

 

In deze vaardigheidstraining leer je onderhandelen specifiek gericht op de sportsector. In deze context moet je rekening houden met de cultuur en sfeer van sport. Bij een onderhandeling kunnen de sportkenmerken als emotie, prestatiegerichtheid en ondernemersgezindheid aanwezig zijn. Het draait bij een sportieve onderhandeling niet om winnen of verliezen, maar het creëren van een win-win situatie voor beide partijen. Een goede voorbereiding bepaalt het succes van de onderhandeling. Bepaal de eigen startpositie en die van je tegenstander. Welk opvatting(en) of standpunt(en) heb je t.a.v. het onderhandelingsonderwerp en welke argumenten zijn daarvoor? Het vraagt om nadenken over een goede opening van het gesprek en het verkennen van de standpunten en argumenten van de tegenstander. Zijn er overeenkomstige belangen? Waar liggen de verschillen? Door je te focussen op de belangrijkste onderwerpen kun je mogelijk onderwerpen clusteren en uitruilen. Tot slot moet er een overeenkomst komen die kan rekenen op voldoende draagvlak en steun.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@brug8.nl of 010-8467897.

Trajecten