Besturen met een visie - bijeenkomst 3

Home

Huiswerkopdracht na bijeenkomst 3

 

Klik hier om de presentatie van de derde bijeenkomst te bekijken.

 

De volgende stap is het formuleren van het definitieve beleid van de vereniging. Het beleid bestaat uit de stip op horizon + de benodigde verandering op relevante beleidsthema’s om de stip te realiseren. Wat ga je doen om het beleid uit te voeren? Op basis van de stip op de horizon en het onderzoek dat jullie gedaan hebben kun je een aantal beleidsthema’s vaststellen waarvoor de komende jaren aandacht nodig is. In die beleidsthema’s wordt de verschuiving duidelijk die de vereniging moet maken om de stip te realiseren. In de presentatie vinden jullie informatie over hoe de stip op de horizon, de beleidsthema’s en de actieplannen zich tot elkaar verhouden. Willen jullie het volgende voorbereiden? Bij elkaar vormt dit het beleidsplan:

  • Herformuleer indien nodig de stip de horizon op basis van het onderzoek als basis voor beleid > de lange termijn visie van de club. Onderbouw de stip kort met de onderzoeksuitkomsten.
  • Formuleer drie beleidsthema’s waarvoor de komende jaren aandacht nodig is om de stip te realiseren. Ga hierbij na wat in deze beleidsthema’s moet veranderen om de stip te bereiken. Wat moet er in de vereniging gebeuren?
  • Vul voor een van deze beleidsthema’s een actieplan in. Een actieplan vind je hier. Normaliter werkt de commissie / manager met zijn uitvoerders het actieplan uit. We doen nu een actieplan samen zodat jullie ervaring opdoen in het maken van een actieplan. In het vervolg kun je natuurlijk je commissies vragen om een actieplan op te stellen.
Mailen huiswerk
Presenteer in ongeveer 10 minuten het beleidsplan van de vereniging. Ga in op de stip, de beleidsthema’s en schets zo de verandering die de vereniging door moet maken en waarom je daarvoor gekozen hebt. Doe dit alsof jij voor jouw eigen ALV staat! Stuur de presentatie uiterlijk één week voor de volgende bijeenkomst op naar bmv@brug8.nl onder vermelding van het trajectnummer.  Neem voor de zekerheid ook het huiswerk mee op een USB stick.