Besturen met een visie VSK - bijeenkomst 1

Home

Huiswerkopdracht na bijeenkomst 1

Klik hier om de presentatie van de eerste bijeenkomst te bekijken.

Nulmeting

Vul met het hele bestuur de nulmeting in! Deze nulmeting geeft een beeld hoe de vereniging op dit moment in elkaar steekt. Dit geeft een goed beeld over de huidige stand van zaken van jullie vereniging. De nulmeting kan je hier invullen of is hier te downloaden in Microsoft Word.

Verenigingsanalyse

De verenigingsanalyse hebben we ontwikkeld als instrument om als bestuurders onderling met elkaar in gesprek te gaan over je beeld van de vereniging. Jullie kunnen de resultaten van deze analyse gebruiken om tijdens de bestuursvergadering met elkaar in gesprek te gaan. De verenigingsanalyse kan je hier invullen. Doe dit individueel. Zet aan het eind van de test je resultaten in een PDF (die optie krijg je aangeboden op de website) en neem je score mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering. Wissel onderling de scores en beelden uit. Deze uitwisseling kan input leveren voor het formuleren van de Stip op de horizon.

Stip op de horizon

Daarnaast de opdracht om een eerste variant van de stip op de horizon te formuleren. Probeer als bestuur te filosoferen over hoe de vereniging er over drie jaar uitziet. Stel het jezelf letterlijk voor. Je loopt over het park. Wat voor cultuur is er? Hoe is de sfeer? Wat voor mensen lopen er rond? Wie voert welke werkzaamheden uit? Hoe ziet de accommodatie eruit? Wat is de verhouding jeugd/volwassenen? Dit soort vragen kun je feitelijk eindeloos bedenken. In de presentatie zijn een aantal hulpmiddelen opgenomen, zoals de auto’s. Laat elk bestuurslid de vereniging over drie jaar typeren en ga met elkaar in gesprek. Praat over de eigenschappen die je toedicht aan de vereniging. Wat betekent dit? Als je een gezamenlijk beeld hebt, waar moet je de focus leggen om dat toekomstbeeld te bereiken? Beleg hier de komende weken een aparte bijeenkomst voor, bij voorkeur buiten de vereniging. Probeer geen ‘reguliere’ zaken aan de orde te laten komen. Bereid voor de volgende keer een korte presentatie voor op één flap-over vel of één dia in PowerPoint en presenteer daarmee de stip op de horizon aan de groep.

Mailen huiswerk

Stuur de nulmeting en de dia met Stip op de horizon uiterlijk één week voor de tweede bijeenkomst naar bmv@brug8.nl onder vermelding van het trajectnummer. Neem voor de zekerheid je dia ook mee op USB stick.