Besturen met een visie - bijeenkomst 2

Home

Huiswerkopdracht na bijeenkomst 2

Klik hier om de presentatie van de tweede bijeenkomst te bekijken.

 

Verenigingsanalyse

De verenigingsanalyse hebben we ontwikkeld als instrument om als bestuurders onderling met elkaar in gesprek te gaan over je beeld van de vereniging. Jullie kunnen de resultaten van deze analyse gebruiken om tijdens de bestuursvergadering met elkaar in gesprek te gaan. De verenigingsanalyse kan je hier invullen. Doe dit individueel. Zet aan het eind van de test je resultaten in een PDF (die optie krijg je aangeboden op de website) en neem je score mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering. Wissel onderling de scores en beelden uit. Deze uitwisseling kan input leveren voor het formuleren van de Stip op de horizon.

 

Onderzoek en SWOT
Tijdens de training hebben jullie onderzoeksvragen geformuleerd. Probeer als bestuur hierop de antwoorden te formuleren. Maak een korte SWOT analyse. Wat zijn de (interne) sterke en zwakke punten van de vereniging? En welke (externe) kansen en bedreigingen zien jullie? Bekijk op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen en de SWOT analyse of het nodig is om de Stip op de horizon bij te stellen. Zo ja, herformuleer dan de Stip op de horizon.

Mailen huiswerk

Tijdens de volgende trainingsavond presenteert elke vereniging kort de uitkomsten van het onderzoek en de aangepaste Stip op de horizon, tevens komen de uitkomsten van de verenigingsanalyse aan bod. Stuur de presentatie uiterlijk één week voor de derde bijeenkomst naar bmv@brug8.nl onder vermelding van het trajectnummer. Neem voor de zekerheid ook het huiswerk mee op een USB stick.